סינמה נאמנויות תגייס 50 מיליון ש"ח בבורסה להשקעה בקולנוע הישראלי

שמעון ימיןחברת "סינמה נאמנויות השקעות בסרטים" הודיעה לבורסה כי בכוונתה לגייס סכום של 50 מיליון ש"ח על מנת להשקיעו בקולנוע הישראלי בשיתוף עם ערוץ 10. חברת 'סינמה' תגייס את הכסף בהנפקה אחת או במספר הנפקות, ותעבירו לערוץ לאחר ניכוי תשלום הוצאות ההנפקה והדירקטוריון. משם, ערוץ 10, אשר מחויב להשקיע 11 מיליון ש"ח בשנים 2012-2014 (ובבאות 4 מיליון בשנה), יבחר את הסרטים שיופקו באמצעות הכסף בצוות משותף עם חברת סינמה. לפחות 40 אחוזים מהסכומים שיועברו לערוץ, יושקעו בסרטים עם משקיעים נוספים (כמו קרנות) שמממנים לפחות 50 אחוזים מאותו הסרט.

חברת סינמה תקבל לפחות 50% מזכויות ההפצה והשיווק עבור כל סרט, והצדדים יחלקו בהכנסות – כל זאת למרות שהערוץ מתחייב להחזיר לחברה את כספי ההשקעה ועוד בפריסה הבאה: 32.5% מסכום ההשקעה נטו ישולם לחברה תוך 12 חודשים ממועד העברת הסכום; 29.8% נוספים יוחזרו תוך שנתיים; 27.7% יוחזרו לאחר 3 שנים; ו-26.3% נוספים לאחר 4 שנים. במידה והערוץ לא יעמוד בהחזרים, יגדל חלקה של סינמה בזכויות ובתקבולים ל-90%. ההסכם כולו מותנה בכך שהחברה תגייס סכום של 7.5 מיליון שקל עד פברואר 2012, ותעבירו לערוץ 10.

"כל מי שמשקיע מקבל הכרה להטבות מס", אמר לטוש מנכ"ל חברת סינמה שמעון ימין. "יש פה סיכוי לא רק שהקרן תוחזר, אלא שתהיה תשואה. אנחנו מהמרים שהערוץ ישגשג ויצליח ואכן תהיה תשואה. זה חוק מבורך, רק שלא ידעו להשתמש בו ב-20 השנים האחרונות."

חברה כלכלית שנכנסת לשוק הפקת הסרטים היא בשורה מסקרנת בהחלט. לדעתי, המשמעות היא שבישראל יחזרו להפיק סרטים מסחריים ולא צריך להתבייש בתרבות כזו. סביר שלא נתחיל לראות כאן שלל סרטי אקשן וסרטים פוסט-אפוקליפטים בקרוב, אבל כן יותר קומדיות וסרטים קלילים, נוסח שנות השבעים של מנחם גולן (אולי בלי המרכיב העדתי).

תורך להביע את עצמך. מה תרצה להגיב בנושא?