זכיינית ערוץ 2 רשת ניהלה מגעים לרכישה בידי קשת

מאת
13 בנובמבר 2011 בשעה 8:25
רשת, זכיינית ערוץ 2

רשת, זכיינית ערוץ 2

בימים בהם ערוץ 10 עומד בפני סגירה, דווח כי גם זכיינית ערוץ 2 מבקשת לסגור את הבאסטה: הזכיינית 'רשת' ניהלה בשבוע האחרון מגעים עם הזכיינית המובילה בשוק 'קשת' לרכישה בסכום הנאמד ב-200 עד 220 מיליון ש"ח. לפי מתווה העסקה שהוצע, סכום הרכישה יוקצה לכיסוי חובות של רשת, ובעלי המניות הנוכחיים של קשת יהיו בעלי המניות בחברה הממוזגת – אך בעלי המניות בשתי החברות לא הצליחו להגיע להסכמה.

משפחת עופר ואודי אנג'ל מחזיקים ב-51% מרשת (האחרון הזרים לה כמויות כספים רבות בשנים האחרונות למען כיסוי ההפסדים הגדולים שלה), אביב גלעדי מחזיק ב-20%, מיכאל שטראוס מחזיק ב-16% ופולאר תקשורת מחזיקה ב-13%. גלעדי ופולאר ניסו למכור את אחזקותיהם בשנים האחרונות, אפילו כנגד אחריות על חובות החברה בלבד, אך לא נמצאו דורשים – כולל המנכ"ל המכהן, אבי צבי.

מועד הגשת הבקשות לרישיונות עבור הפעלת ערוץ 2 מתקרב, והשיחות על רכישה עשויות להתחדש אז.