הפקת החדשות המקומיות עוברות מרשות השידור לקודה תקשורת

ניצן חן, מנכ"ל מועצת הכבלים והלויןהמועצה לשידורי כבלים ולוין אישרה את בקשת HOT להחליף את החברה המפיקה את החדשות המקומיות. קודה תקשורת של רם לנדס צפויה להחליף את רשות השידור, ותשקיע 25 מיליון ש"ח מדי שנה בהפקת 6 מהדורות חדשות בשבוע באורך של 25 דקות כל אחת, כפי שקיימות היום.

ממועצת הכבלים והלוין נמסר: לאחר שבחנה את בקשת HOT להחלפת מפיק החדשות, ולאור בחינת תנאי ההתקשרות בין HOT לבין קודה תקשורת, ובהסתמך על ההתחייבויות שנתקבלו הן מטעם HOT והן מטעם קודה תקשורת בכל הנוגע לעצמאות מערכת החדשות של קודה תקשורת, מהימנות השידורים ורמת ההפקה הנאותה, אישרה המועצה את קודה תקשורת כמפיקת החדשות המקומיות עבור HOT."

המהדורות בהפקת קודה יעלו לאוויר החל מינואר 2011.

תורך להביע את עצמך. מה תרצה להגיב בנושא?