מועצת הכבלים והלוין תקצבה 4.8 מיליון ש"ח להפקות באמהרית

yes hotהמועצה לשידורי כבלים ולוין תקצבה 4.8 מיליון ש"ח מכספי התמיכה השנתיים לשם עידוד הפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרינית, בעבור קהילת יוצאי אתיופיה בישראל ולצורך סיוע בהשתלבותם ובהסתגלותם של חברי הקהילה בחברה.

על פי חוק התקשורת (התשמ"ב-1982), המועצה תחלק את כספי התמיכה לצורך מימון הפקות מקומיות, שישודרו בערוצים המשדרים בשפה האמהרית או הטיגרינית מחצית מזמן השידור שלהם לפחות, ובלבד שזמן השידור לא יפחת מ-12 שעות ביום, במשך שישה ימים בשבוע. כמו כן, קובע החוק כי בחלוקת כספי התמיכה, בהתאם למבחנים שתקבע, תבחן המועצה את התאמת ההפקות המקומיות לאחת או יותר מהמטרות המפורטות בחוק, ובין היתר, מתן אפשרות לבני הקהילה לבטא את רחשי לב הקהילה, את תרבותם ואת מסורותיהם, הבלטת הישגיהם של בני הקהילה, בתוך הקהילה וכלפי החברה הישראלית כולה ועוד.

"העובדה שבהכנת ההפקות המקומיות יהיו רוב המעורבים בני הקהילה האתיופית בישראל הינה בשורה בפני עצמה," מסר יו"ר המועצה, ניצן חן. "הגיעה העת ליתן מענה טלוויזיוני ראוי, איכותי והולם גם לקהילה זו שלעיתים יש תחושה שהיא נדחקת, שלא בצדק, לשולי החברה."

תורך להביע את עצמך. מה תרצה להגיב בנושא?